Zorg voor personen met een handicap

Vlaamse regering voorziet te weinig geld voor gehandicapteninstellingen: Wivina Demeester stelt een oplossing voor.

Oplossing voor achterstallen Loterij bij Vlaamse Welzijnsvoorzieningen na ondervraging van de Minister door Wivina Demeester!

Actuele vraag aan Minsiter Vogels betreffende de achterstallen van de Nationale Loterij aan welzijnsinstellingen

Voorstel van Resolutie inzake de aanduiding van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Korf handicap en samenleving: studienamiddag toegankelijkheid

CD&V maakt werk van toekomstgericht zorgdecreet

Wachtlijsten in de zorg voor personen met een handicap

Wachtlijsten: cijfers en oorzaken

Wachtlijsten voor  personen met een handicap worden een echt probleem

Wachtlijsten in de zorgsector

Interpellatie van Sonja Becq over de wachlijsten voor personen met een handicap

CD&V dient motie in over de wachtlijsten voor personen met een handicap

Oplossing voor 700 personen met een handicap?

Brief aan Minister Vogels

Wat heeft Vogels over voor 'haar' PAB?

Oplossing voor de wachtlijsten bij de zorgbehoevende personen met een handicap?