Oplossing van de wachtlijsten bij de zorgbehoevende personen met een handicap?

Krijgen we met de centen van Lambermont toch een oplossing van de lange wachtlijsten die er momenteel zijn bij de de zorgbehoevende gehandicapten? De nieuwe regeringsverklaring belooft  het wegwerken van de wachtlijsten met 4000 nieuwe plaatsen.

Reeds geruime tijd blijkt  uit het rapport  van de Centrale Wachtlijsten van de Vlaamse Provincies bekend dat er 1178 dringende vragen zijn voor een semi- of volledige residentiŽle opvang. Gecombineerd met minder dringende gevallen is er een totale nood aan 3451 opvangplaatsen.

In de begroting van 2001 worden er echter geen nieuwe kredieten voorzien. We hopen dat 2002 er anders zal uitzien.