Wachtlijsten in de zorgsector

 

Zorgen voor elkaar is steeds het adagio van CD&V geweest. Verbondenheid met zieke  of kwetsbare mensen is voor Cd&V een vanzelfsprekendheid.

Onder de paars-groene regering  daarentegen worden de zorgtekorten steeds groter.

  Door de vorige regering werd begonnen met de  uitbreiding van de plaatsen in de rust- en verzorgingstehuizen. De uitbreidingen die nog in deze legislatuur moesten  gerealiseerd worden, worden nu door de paars-groene regering uitgesteld. In de budgetten van 2001 en 2002 wordt ook flink bezuinigd op palliatieve zorgen. We weten ook nog altijd niet met welke middelen de zorgverzekering zal worden uitgevoerd.

  In de kinderopvang en de geestelijke gezondheidszorg is er te weinig capaciteit, evenals in de zorg voor personen met een handicap. Wegens een gebrek aan middelen worden aanvragen tot uitbreiding van instellingen geweigerd.

  Een concreet voorbeeld daarvan: de vzw Monnikenheide engageerde zich om extra 2 cliŽnten beschermd wonen, 4 in het tehuis voor niet werkenden, en 5 in het dagcentrum op te nemen. Uiteindelijk kunnen er slechts twee plaatsen in het beschermd wonen, en 2 in het tehuis niet werkenden worden gerealiseerd.