Korf handicap en samenleving: studienamiddag toegankelijkheid

  CD&V wil van toegankelijkheid  een absolutie prioriteit maken. Mensen met een handicap, oudere mensen, iedereen die minder mobiel is of op een andere wijze moeilijk toegang krijgt tot een volledige  participatie in de samenleving.

  Op dinsdag 12 maart organiseerde de korf handicap en samenleving een studienamiddag rond toegankelijkheid. Een overzicht van de belangrijkste conclusies.

  In 1996 nam de Europese Commissie een resolutie aan betreffende gelijke kansen voor mensen met een handicap. De gelijke kansen voor mensen met een handicap en dus ook het thema toegankelijkheid is een verhaal van fundamentele rechten geworden.

  Daarom gaat het zeker  niet enkel over de fysieke toegankelijkheid gaat. Ook de mentale en de morele toegankelijkheid zijn van groot belang.

  De toegang tot gebouwen met een publieke functie (overheid, banken, OCMW,…) is van cruciaal belang. 

Met  een toegankelijkheidsattest (T-label) kunnen gemeentebesturen hieraan bijdragen. Het afleveren van een  (ver)bouwvergunning wordt dan afhankelijk gesteld van de toegankelijkheid van het gebouw.In Middelkerke werd het voorstel van Freddy Vandenbussche voor een dergelijk T-attest reeds goedgekeurd door het Schepencollege. Dat toegankelijkheid perfect combineerbaar is met esthetische criteria bleek uit de presentatie van Architecte Els Gemoets.

Er wordt ook gewerkt aan de aandacht in de opleidingen architectuur hiervoor.

  Mentale toegankelijkheid betekent bvb. dat  de signalisatie in het verkeer en bij het openbaar vervoer kan worden gebruikt door mentaal gehandicapten. Ook een toegankelijke wetgeving is van belang. De mentale toegankelijkheid heeft echter vooral te maken met een houding, een mentaliteitswijziging.

  Morele toegankelijkheid  heeft te maken met de ingewikkeldheid van reglementeringen en het maatschappelijk systeem.

  Concrete actiepunten die werden voorgesteld op de studiedag: 

  -)de modernisering  van de wet “Betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek” van 1975. Ook de effectieve toepassing van deze wet vormt nog vaak een probleem.

  -) De overheid, ook de lokale, meoten ten volle hun voorbeeldfunctie opnemen door personen met een handicap aan te werven.