Wat heeft Vogels over voor ‘haar’ PAB?

  Ouders en familie van gehandicaptten stellen samen met de gehandicaptenverenigingen svast dat de middelen die de Vlaamse regering voor 2002 voorziet voor de PAB’s, slechts voldoende zijn voor 200 bijkomende PAB (persoonlijke assistentiebudgetten).  De begroting 2001 voorzag in 400 persoonlijke assistentiebudgetten.

  In juli vroeg ik Minister Vogels  welke middelen voorzien zouden worden  voor het wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptensector, waarbij meer dan duizend dringend aanvragen zijn. Het wegwerken van die lijst was immers een doelstelling die werd opgenomen in de ‘Aanpassing van het regeerakkoord’ in juli door de Vlaamse Regering.

De minister antwoordde mij toen dat het wegwerken van deze lijst niet noodzakelijk betekent dat men de nodige plaatsen zal voorzien in de residentiële sector.Dat is juist, want een plaats creëer je niet op korte termijn. Dit is langetermijnplanning. En als de minister daarenboven bedoelt dat PAB’s in de plaats zullen komen van plaatsen in de tehuizen, dan vergist ze zich. Want in de tehuizen is nu zelfs geen plaats genoeg meer voor de mest zwaar zorgbehoevenden.

Maar  zelfs als we veronderstellen dat er inderdaad op grote schaal een verschuiving mogelijk is van de residentiële sector naar het PAB dan is het duidelijk dat het met de middelen die nu ter beschikking worden gesteld nog ettelijke jaren zal duren vooraleer iedere gehandicapte de zorg kan krijgen waar hij recht op heeft.

 

Hiervoor is een lange termijnvisie en dito planning nodig.