Minister Vogels zegt een oplossing te hebben gevonden voor 700 personen met zware handicap.

Minister Vogels neemt de uitdrukking ‘plaats voor een persoon met een handicap’ wel bijzonder letterlijk. Indien er niet genoeg instellingen-gebouwen staan waar de mensen kunnen verblijven, dan kunnen ze evengoed thuis worden verzorgd worden, aldus de redenering van de Minister. Personeelsleden uit instellingen moeten dan maar thuis de ondersteuning komen bieden.

  Mensen die op een wachtlijst staan om in een instelling opgenomen te worden staan daar evenwel juist omdat thuisverzorging niet de geschikte oplossing is.

  Hoe moet het bovendien met de omkadering in de instellingen als er hier personeel moet worden vrijgemaakt.

 

Dit is  ongelooflijk, maar waar…