ACTUELE VRAAG

Van:                            mevrouw Wivina Demeester,  Vlaams volksvertegenwoordiger

Aan:                            minister Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn

Onderwerp:               achterstallen van Nationale Loterij t.o.v. de welzijnssector

Actueel karakter: verklaringen in pers, n.a.v. persbericht Vlaams Welzijnsverbond 14/2 en verklaringen in de pers op 18/2

Omschrijving dringend karakter:

Op vrijdag 14 februari greep het Vlaams Welzijnsverbond naar de alarmbel: De Nationale Loterij heeft voor 30 miljoen Euro achterstallen bij Vlaamse welzijnsvoorzieningen -voornamelijk bij gehandicapteninstellingen-, zowel wat investeringssubsidies betreft als wat functioneringssubsidies betreft. Vele instellingen zitten met de handen in het haar, en vragen snel duidelijkheid! 

Zoals de minister allicht weet, gaat het over investeringssubsidies voor de jaren 1999, 2000 en 2001. Investeringssubsidies voor de jaren vanaf 2002 worden rechtstreeks door de Vlaamse administratie behandeld, voordien gebeurde dit door de Nationale Loterij. Wat de functioneringssubsidies betreft, is er vooralsnog helemaal geen duidelijkheid.       

I n haar antwoord op de vraag om uitleg van collega Sonja Becq van 6 februari jl., antwoordde de minister nog dat zij hierover een brief had gestuurd aan minister Daems, die hierop nog niet had geantwoord.    

In het Nieuwsblad van dinsdag 18 februari, stelde federaal minister Daems echter dat er een oplossing zal komen: de Nationale Loterij gaat een lening aan, die voor de helft wordt terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. De instellingen blijven echter nog steeds in de kou staan, en leven met zeer grote onzekerheden. Sommige worden in hun voortbestaan bedreigd.

Vraag:

  Hoe zal de minister deze instellingen, waarvan sommige in hun voortbestaan worden bedreigd, te hulp komen?

  Wivina Demeester

18/2/2003