Mijn collega in het Vlaamse Parlement, Sonja Becq ondervroeg Minister Vogels uitgebreid over de problematiek van de wachtlijsten voor personen met een handicap. Ook het probleem van de mensen die ‘in overtal’ opgenomen zijn, kwam hierbij aan bod. Sonja becq pleit voor structurele maatregelen die de problemen moeten verhelpen. Dit in tegenstelling met Minister Vogels, die via de pers een tijdelijke noodoplossing aankondigde voor 700 personen met een handicap. Het volledige verslag van de interpellatie en het antwoord van de Minister vindt u hier.

 

De CD&V –leden van de commissie Welzijn dienden tot besluit van deze interpellatie een motie in  over de problematiek van de wachtlijsten voor personen met een handicap.