Wachtlijsten voor personen met een handicap worden een echt probleem

  Vaak word ik geconfronteerd met het feit dat er vandaag onvoldoende geschikte plaatsen zijn voor gehandicapten. Het tekort is er omdat vele gehandicapten gelukkig veel beter en dus ook veel langer leven, omdat nog altijd te veel gehandicapten de psychiatrie moeten verlaten ( alhoewel ouders en familie dit niet wensen omdat ze er soms al meer dan 40 jaar verblijven ) en omdat de overheid onvoldoende rekening heeft gehouden met de gegevens die reeds enkele jaren in kaart zijn gebracht. De wachtlijsten groeien aan en zullen niet verholpen zijn met 600 nieuwe plaatsen die daarenboven niet allemaal direct gerealiseerd zijn. Ook hier mist de Vlaamse regering een lange termijnvisie en vooral ook middelen. De plaatsen worden met mondjesmaat toegekend. Het persoonlijk assistentiebudget, het alternatief dat deze regering verdedigt is geen oplossing voor diegenen die geen assistentie vinden.