Motie wachtlijsten voor personen met een handicap.

 

Minister Vogels kondigde in de pers aan dat er nog dit jaar een oplossing zal komen voor 551 personen, ingeschreven op centrale wachtlijsten en 127 personen met een vraag voor een persoonlijk assistentiebudget.

  De CD&V leden van de commissie welzijn dienden op 1 maart  dan ook een motie in waarin zij de Vlaamse Regering vragen de centrale wachtlijstwerking verder op punt te stellen, en te zorgen voor een gestructureerd antwoord op de vragen van personen met een handicap. Ook voor die personen  die nu  niet  geregistreerd zijn op de centrale wachtlijst, of  ‘in overtal geregistreerd’ staan.

  Het wegwerken van de wachtlijsten voor personen met een handicap vraagt immers

een structurele oplossing en een langetermijn visie.