Voorstel van resolutie inzake de aanduiding van parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Om de mobiliteit  van   personen met een rolstoel te waarborgen zijn de speciale parkeerplaatsen die voorzien worden voor deze mensen noodzakelijk.

  Deze plaatsen worden al te vaak ingenomen door perfect mobiele mensen. Om het onrechtmatig gebruik van deze plaatsen tegen te gaan, werd door de CD&V fractie in de commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie een voorstel van reslolutie ingediend waarbij een beter en duidelijker  aanduiding van parkeerplaatsen voor personen met een handicap moet gerealiseerd worden.

   Voor de volledige tekst van de resolutie, klik hier.