Mevrouw de Minister,

 

Ik richt mij tot u in naam van de ouderverenigingen  en directies uit de sector van de residentiŽle opvang voor gehandicapten.

Zij schrijven mij vandaag wanhopige brieven, waarin ze mij vragen u wakker te schudden. De wachtlijsten in deze sector zijn immers ronduit dramatisch. Vele ouders zijn tevergeefs op zoek naar geschikte zorg voor hun kind.

Ook voor vele personen met een verstandelijke handicap is er geen geschikte zorg meer voorhanden. Alleen al in de provincie Antwerpen is het aantal wachtenden 1176.

Het Vlaams Fonds moet bij gebrek aan middelen aanvragen voor bijkomende plaatsen weigeren. Binnen de begroting van 2001 werden enkel aanvragen voor de ambulante hulpverlening goedgekeurd.  Van alle aanvragen die in de voorkempen werden gedaan voor plaatsen in de verzorging en bezigheidstehuizen werd er in 2000 geen enkel goedgekeurd.

 

Mevrouw de minister,

  Steeds zegt u dat u de wachtlijsten wil wegwerken met de invoering van het PAB. Voor de meest zorgbehoevenden is dit echter geen mogelijke piste. Moeten zij nog wachten tot er door de PABís  voldoende plaatsen vrijkomen voor hen? Dit is sowieso gespreid over een aantal jaren. De zorg is evenwel vandaag nodig.

U hebt reeds verscheidene malen de problemen onderkend. Ik vraag u , in naam van de ouders en de zorgbehoevende gehandicapten: doe er nu ook iets aan.

Wivina Demeester