Verslag van de vraag tijdens de plenaire vergadering.

Minister Vogels wil vˇˇr volgende week een oplossing met de Nationale Loterij, zoniet voert zij voorstel-Wivina Demeester uit

De Vlaamse welzijnssector luidt de alarmbel. Tal van instellingen ľvooral voor gehandicapten- hebben veel geld ge´nvesteerd in nieuwe goede opvangvoorzieningen. De Nationale Loterij helpt hen hierbij, door investeringssubsidies te geven. Meer nog: naast deze investeringssubsidies, verleent de Loterij ook werkingssubsidies.

Nu blijkt dat de Loterij vele jaren achterstallen (1999, 2000, 2001) heeft bij de uitbetaling van de beloofde steun. Voor vele instellingen is dit een financiŰle ramp. De Vlaamse overheid speelde de bal door naar de Loterij en federaal minister Daems; de Loterij speelde de bal door naar minister Vogels, die te veel zou hebben beloofd.  

Wivina Demeester, zelf afgevaardigd bestuurder in de sector, ondervroeg hierover de Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels.

Minister Vogels stelde in haar antwoord dat de Vlaamse overheid niet verantwoordelijk wil gesteld worden voor de problemen. Daarom zou zij meezoeken naar een oplossing, door voor de helft in te staan voor de terugbetaling van een lening die de Nationale Loterij speciaal hiervoor zou aangaan. De Nationale Loterij heeft hiervoor echter het licht nog niet op groen gezet.           

Wivina Demeester suggereerde dat de minister onmiddellijk een voorschot zou betalen, door het bedrag dat de Vlaamse overheid zou uittrekken voor de terugbetaling van deze Lotto-lening, direct ter beschikking te stellen; geld dat geput kan worden uit het Vlaams Fonds voor de Lastendelging van het Verleden.

Minister Vogels engageerde zich om deze oplossing mee te nemen. Wivina Demeester zal de minister hierover snel terug ondervragen.

Info:

Wivina Demeester

Vlaams volksvertegenwoordiger

(0475) 20 21 00

 

wivina.c.demeester@pandora.be

Peter Poulussen

Persvoorlichter CD&V-fractie

(02) 552 43 15

(0475) 95 11 68

peter.poulussen@cdenv.vlaamsparlement.be