09-07-03 Antwerpse haven vraagt een lange termijnbeleid

Deurganckdok

Toelichting bij het goedgekeurde decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenenen van groot algemeen belang gelden

Decreet Deurganckdok goedgekeurd in de commissie

Deurganckdok: toelichting in de verenigde commissies

Persconferentie naar aanleiding van de indiening van het validatiedecreet

Deurganckdok

Verdieping Schelde-estuarium

Scheldeverdieping: een stap vooruit

Bespreking Schelde-verdieping in Nederlands parlement

Verdieping Schelde-estuarium: tweede ontmoeting met Nederlandse collega's

Bespreking scheldeverdieping met Nederlandse collega's

_______________________________________________________________________________________