BESPREKING SCHELDEVERDIEPING IN NEDERLANDS PARLEMENT

 

Nederland gaat in mei naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Dat is volgens mij de hoofdreden waarom de Nederlandse parlementairen zo weinig moed vertonen bij de bespreking van het Scheldedossier.

 

Het Vlaams Parlement heeft hard en diepgaand gewerkt rond dit dossier. De kroon op het werk was een unaniem goedgekeurde visie op de Schelde. Aspecten rond veiligheid, natuur en toegankelijkheid (economisch) werden in evenwicht gebracht. En dit alles wetenschappelijk onderbouwd. Uiteraard was onze vraag om de Schelde verder te verdiepen, zodat de Antwerpse haven concurrentieel kan blijven, het meest gevoelige punt. 

 

Nadat Vlaanderen aldus een standpunt had ingenomen, was het de beurt aan de Nederlandse regering. Dit standpunt van de Nederlandse regering werd eind december besproken in de Nederlandse Tweede Kamer. Het verslag hiervan werd op 30 januari jl. vastgesteld. Voordien hadden de Vlaamse en Nederlandse parlementsleden elkaar een paar keer ontmoet, om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Er leefde een gerechtvaardigde hoop dat de Nederlanders de redelijkheid van onze goed onderbouwde visie zouden delen.

 

Na het lezen van het verslag van de bespreking in Nederland, ben ik toch wat ontgoocheld over de houding van sommige Nederlandse parlementairen. De bespreking is in het algemeen een eerder « mager beestje », zeker in vergelijking met het werk dat in het Vlaams Parlement is verricht. Sommige partijen zijn in Nederland ronduit tegen een verdere verdieping, zonder dat ze dat goed kunnen argumenteren. Anderen proberen het op de lange baan te schuiven. Ik hoop dat dit aan het « pre-electorale klimaat » ligt. Vooral in Zeeland ligt de Scheldeverdieping gevoelig, omdat men bang is voor overstromingen en gevaarlijke chemische ladingen aan boord van de schepen. En in Rotterdam is men bang voor de concurrentie van Antwerpen…