Deurganckdok

 

Over het Deurganckdok is de laatste dagen reeds veel geschreven: een  Nooddecreet  wordt uitgewerkt  om het nieuwe containerdok snel gebruiksklaar te maken. Waarover gaat het eigenlijk ?

 

Indien Antwerpen ook morgen nog een belangrijke haven wil blijven, dan moet het vandaag investeren in de toekomst. Heel Vlaanderen profiteert ervan dat wij een sterke haven hebben. Ook het milieu vaart er wel bij: moesten de vele containers per vrachtwagen naar de kusthavens gevoerd worden, dan zou er veel meer milieuvervuiling ontstaan. Bovendien zouden de vele duizenden vrachtwagens onze wegen nog meer doen dichtslibben. Daarom : het Deurganckdok, als nieuwe containerhaven, is broodnodig.

 

De werken aan het Deurganckdok zijn door de Raad van State stilgelegd, omdat de bouwvergunning niet in orde was. Een formele procedure was niet goed nagekomen. Dit kost onze Vlaamse economie per dag vele miljoenen. Met alle respect voor de RVS is deze hoge kostprijs maatschappelijk niet draagbaar, vooral niet omdat ten gronde iedereen ervan overtuigd is dat het dok broodnodig is.

 

Daarom heb ik het initiatief genomen om, over de partijgrenzen heen, een werkgroep samen te roepen om te bekijken hoe we zo snel mogelijk uit deze impasse kunnen geraken. Hieruit is een voorstel voortgekomen, dat in de pers wel eens het  nooddecreet  wordt genoemd. Juristen noemen dit het  validatiedecreet .

 

Het is heel belangrijk om weten dat dit decreet in feite minimaal ingrijpt in de normale rechtsprocedures. Het is vooral een  slim  decreet, dat op een heel evenwichtige wijze de werken aan het Deurganckdok terug vlot moet trekken. Evenwichtig, omdat de natuurcompensaties als even belangrijk worden beschouwd als het dok zelf. Ook moet een flankerend landbouwbeleid ingeschreven worden. De landbouwers die door de natuurcompensaties hun grond dreigen te verliezen, moeten elders in de buurt opnieuw grond kunnen krijgen.

 

Het  validatiedecreet  moet tevens een aanzet zijn om in Vlaanderen een betere afstemming van de verschillende wetten te bekomen. Door de vele ingewikkelde, en soms tegengestelde, wettelijke procedures worden vele fouten gemaakt die onze samenleving onnodig veel geld en energie kosten. We moeten hard werken om dit in de toekomst te vermijden ! Ook voor de individuele burger moet een grotere rechtszekerheid bestaan.  

 

Als u meer wil weten, lees dan ook de toelichting in de verenigde commissies