SCHELDEVERDIEPING: EEN STAP VERDER

 

Op 4 maart ondertekenen minister Stevaert en zijn Nederlandse collega minister Netelenbos en staatssecretaris De Vries een nieuw Memorandum van Overeenstemming, in verband met de toekomst van de Schelde.

  Dit is een heel belangrijk dossier: via de Schelde wordt de welvaart in Antwerpen en dus ook in Vlaanderen verzekerd. Een nieuwe verdieping van de Schelde is noodzakelijk om de nieuwe generatie containerschepen tot in Antwerpen te laten varen. Maar de Schelde is meer dan dat: het is een bron van heel veel leven (fauna en flora), en het is een bron van gevaar (overstromingen en gevaarlijke transporten). Het is dan ook niet verwonderlijk dat een nieuwe Scheldeverdieping een delicaat onderwerp is, waarover op een heel diplomatische en serene manier maar toch  strikt  met de Nederlandse buren moet worden onderhandeld. Als voorzitter van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit heb ik meerdere keren « het terrein geëffend », o.a. door mijn contacten met de Nederlandse commissievoorzitter Blaauw en de door de Nederlandse staatssecretaris aangestelde consultant mevr. Leemhuis.

  Met het nieuwe Memorandum hebben we een nieuwe maar kleine stap gezet naar de definitieve beslissing om de Schelde verder te verdiepen: over 30 maanden zal het dossier finaal beoordeeld moeten worden. Op deze manier krijgt ook het  Antwerpse havenbedrijf  iets meer zekerheid dat het dossier niet in de lade terecht komt, wat ook belangrijk is om nieuwe investeringen in de haven aan te trekken.