VERDIEPING VAN DE SCHELDE :

2de ONTMOETING MET DE NEDERLANDSE COLLEGA’S

 

Op 23 november hebben de leden van de Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Energie, waarvan ik voorzitter ben, voor de tweede keer vergaderd met de collega’s van het Nederlandse parlement, over de « Lange termijnvisie op het Schelde-estauarium ». De verdere verdieping van de Schelde is hiervan een heel belangrijk onderdeel.

 

Nadat Vlaanderen in mei jl. hierover een standpunt had bepaald, heeft onlangs ook de Nederlandse regering haar mening gegeven. In december zal dit bediscussieerd worden in het Nederlandse parlement. Daarom was het nuttig dat wij hierover vooraf van gedachten konden wisselen.

 

Uit de goede contacten, kan ik alvast één belangrijke conclusie trekken : Wat betreft de Schelde, evolueren Vlaanderen en Nederland van goede buren, naar een « samenwerkende vennootschap ». Dit is niet onlogisch: milieuaspecten, de veiligheidsrisico’s en dgl. kennen immers geen staatsgrenzen. Het is nu de taak van de politici om een gezamenlijk duurzaam beheer voor de Schelde op poten te zetten. Tesamen gaan we een een Milieu Effecten Rapport (MER) en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) laten uitvoeren, ter voorbereiding van de beslissing over de verdere Scheldeverdieping. Op die manier moet de toekomst van de Antwerpse haven gegarandeerd blijven.