DECREET DEURGANCKDOK IN DE COMMISSIE GOEDGEKEURD

 

De parlementscommissie zette het licht op groen voor de voltooiing van de werken aan het Deurganckdok. Op 12 december zal ook het voltallige parlement zich uitspreken, hoogstwaarschijnlijk in dezelfde zin. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het behoud van Antwerpen als wereldhaven. Niet alleen werd er door het stilliggen van de werken elke dag 18 miljoen frank verloren, maar ook het imago van de Antwerpse haven werd in hoge mate geschaad.

  Het was een hele krachttoer om het decreet uit te werken. Op vraag van onze CD&V-fractie werd nog een aanpassing doorgevoerd, zodat de betrokken landbouwers worden gecompenseerd. Zodoende is in het decreet op een heel zorgvuldige manier een evenwicht ingebouwd tussen maatschappelijke, ecologische, sociale en landbouwelementen, t.o.v. economische noden.

  Het Vlaams Blok stemde tegen, terwijl deze partij nochtans vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur van het havenbedrijf, en daar vóór stemde. De Gazet van Antwerpen vatte dit kernachtig samen: “Opportunisme past lekker, maar niet op momenten dat men zijn verantwoordelijkheid moet nemen.”