Ruimtelijke Ordening

Zonevreemd en in orde?

Zoersel is pionier in Ruimtelijke Ordening (09-2002)

Zonevreemde woningen in Zoersel

Zonevreemde woningen: we willen meer rechtszekerheid voor de mensen-de meerderheidspartijen volgen mijn pleidooi (18-06-01)

Zonevreemde woningen

Zonevreemde woningen: beleidsmarge gemeenten  /Schriftelijke vraag aan Minister Van Mechelen (16-01-2001)

Zonevreemde woningen: volgt de meerderheid  CVP- voorstel? (21-05-2000)