Zonevreemde woningen: volgt de meerderheid de CVP-voorstellen ?

In de FET van 18 mei doet minister-president Dewael een oproep om alle zonevreemde woningen « te regulariseren » (sic), ook al is dit buiten het regeerakkoord (lees : ook al is Agalev het hiermee niet eens). Hij volgt hiermee mijn standpunt en dat van de CVP-fractie.  

 Allereerst : een zonevreemde woning moet niet « geregulariseerd » worden. Die woning staat daar immers geldig, met een bouwvergunning. Het is integendeel de overheid die haar eigen plannen moet regulariseren, en aanpassen.

Belangrijk is dat de mensen terug wat rechtszekerheid krijgen. Zonevreemde woningen worden nu dikwijls (bv. in bosgebied) sluipend onteigend, zonder enige vergoeding. Deze woningen mogen immers niet aangepast worden aan de hedendaagse noden. De overheid draagt in heel deze problematiek een zware verantwoordelijkheid. Het is dan ook de overheid die ervoor moet zorgen dat deze mensen terug « hersteld » worden in hun rechten. Indien de overheid wil dat sommige woningen toch verdwijnen (bv. in natuurgebied), dan moet daar maar een serieuze onteigeningsvergoeding tegenover staan !    

Dit is in het kort wat het CVP-voorstel inhoudt. En nu eens kijken of na de woorden van Dewael ook enige daden volgen…