ZOERSEL IS PIONIER IN RUIMTELIJKE ORDENING

Vele gezinnen in Zoersel wonen in onzekerheid, gewoon omdat hun woning in bosgebied of ander “ruimtelijk kwetsbaar gebied” gelegen is. Hun woning is niet veel meer waard, omdat ze niet mag aangepast worden aan hedendaagse noden. In feite is dat een sluipende onteigening, zonder vergoeding. Daarom dat de gemeente Zoersel zelf haar verantwoordelijkheid heeft opgenomen.

Op mijn voorstel keurde de gemeenteraad van 29 augustus jl. een plan goed om een “Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening” uit te werken, die tot doel heeft om terug rechtszekerheid te geven aan de betrokken gezinnen (klik hier voor het persbericht, de  tekst en de toelichting).

Zoersel levert hiermee pionierswerk. Verschillende keren heeft de bevoegde minister gezegd dat dit probleem moet opgelost worden via het gemeentelijk structuurplan. Sommige gemeenten lossen het op via een Bijzonder Plan van Aanleg. Maar dat kost allemaal veel tijd, zodat de onzekerheid nog langer aanhoudt. Waarom niet snel en efficiënt werken?

Ik ben benieuwd of de minister met mijn plannen voor Zoersel zal instemmen? Als hij bezorgd is voor het lot van onze burgers, zal hij niet anders kunnen.