PPS

PPS: Een vergeten dossier

PPS en Makro (Tweede Spooronsluiting): een PPS-project? (30-06-2000)

Oprichting van een PPS-kenniscentrum. Applaus voor de Regering: Dewael kopiëert mijn voorstel  (19-06-2000)

PPS in de beleidsnota's 1999-2004 (16-02-00)

Voorstel van Resolutie van Wivina Demeester betreffende de uitvoering van Publiek-Private Samenwerking en het oprichten van een kenniscentrum (22-12-1999)

 

Wat is PPS?

Publiek - Private Samenwerking (PPS) is een toekomstgericht instrument dat de overheid zal toelaten om op een moderne, snelle en doelmatige manier projecten te realiseren. Ik ben zelf een grote voorstander van dit instrument en heb daarom een voorstel van resolutie (in English) over het gebruik van Publiek - Private Samenwerking in het Vlaams Parlement ingediend. Het is immers heel belangrijk dat de regering PPS op een goede manier gebruikt.

Een juiste definitie

Hiervoor is het noodzakelijk dat eerst en vooral een goede definitie wordt gebruikt. Nu is het nog zo dat vele Ministers zomaar in het wilde weg de term "Publiek - Private Samenwerking" gebruiken, in heel brede zin, zonder dat ze juist weten waarover ze het hebben. De juiste definitie, die internationaal wordt gebruikt, is de volgende:

"PPS is een concept waarbij overheid en privé-partners geďntegreerd samenwerken in de verwezenlijking van een project, met behoud van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid (risico’s) van de betrokken partners. De samenwerking is outputgericht, en behelst zowel het ontwerp, de aanleg, het onderhoud, de uitbating en de financiering."

PPS is geen geldmachine

Verder is het eveneens heel belangrijk dat PPS niet enkel en alleen wordt gebruikt als "geldmachine", om projecten te financieren waarvoor de overheid niet genoeg geld heeft. PPS is vooral een middel om op een doelmatige manier te werken; het spreekwoord "schoenmaker, blijf bij uw leest", is erop van toepassing. Elke partner in een PPS-constructie (overheid en privé) doet dat waarin hij het best is.