PPS : een vergeten dossier ?

Juli 1999 : In juli 1999 is de huidige Vlaamse regering aangetreden. Met veel tromgeroffel, en met veel –dure- plannen. Publiek-Private Samenwerking (PPS) ging ervoor zorgen dat 30 miljard frank extra zou kunnen geïnvesteerd worden.

 December 1999 : Ik was best te vinden voor het gebruik van PPS, op voorwaarde dat PPS verstandig gebruikt zou worden : PPS is geen geldmachine, maar wel een manier waarbij de overheid meer doelmatig en efficiënt kan werken. Ik heb daarvoor, in december 1999, een goed gedocumenteerde resolutie (in feite reeds een beleidskader) uitgewerkt. De meerderheid stond erachter, maar keurde het niet mee goed omdat de regering zelf een intitiatief zou nemen.

 Juni 2000 : De Vlaamse regering beslist om een « PPS-kenniscentrum » op te richten, en neemt in feite mijn resolutie over. Dit kenniscentrum moet een beleidskader ontwikkelen, tegen september 2000.

September 2000 : Het parlement ziet niets van een beleidskader.

Juni 2001 : nog altijd geen nieuws van het PPS-kenniscentrum, laat staan van een beleidskader… Na 2,5 jaar hebben we van dit grote project van de Vlaamse regering nog niets gezien. Maar er wordt wel door de ministers dagelijks over gecommuniceerd!