Applaus voor de regering: Dewael kopieert mijn voorstel !

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 16 juni beslist om een PPS - kenniscentrum op te richten. Dit centrum moet een beleidskader uitwerken, dat tegen 8 september aan de regering wordt voorgelegd. Naast dit kenniscentrum wordt er ook een externe adviesraad opgericht en een zelfstandig overheidsagentschap dat concrete projecten mee zal opvolgen.

Eind vorig jaar diende ik mijn voorstel van resolutie in over dit onderwerp. Tijdens de bespreking in de commissie van het Vlaams Parlement stelden de leden van de meerderheid dat ze het eigenlijk wel eens waren met de inhoud ervan, maar dat ze toch liever wachtten op een tekst van de regering (waarschijnlijk valt ook dit onder de noemer "Nieuwe Politieke Cultuur" ...).

Een half jaar nadien blijkt dat de regering haar ei heeft gelegd. Ik kan zeker niet zeggen dat het een slecht ei is... De beslissing van de regering lijkt immers wel een kopie van mijn resolutie.

Tegen september moet de nieuwe kenniscel een voorstel van beleidskader uitwerken en voorleggen aan de regering. Ik verwacht uiteraard dat de regering dit beleidskader op zijn beurt aan het Vlaams Parlement zal voorleggen, zodat we dit boeiende onderwerp verder kunnen bespreken. Enkel op die manier kunnen er goede beslissingen genomen worden, in het belang van de burger.