PPS en Makro (Tweede Spoorontsluiting)

De Vlaamse regering heeft beslist om de Tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven in een lage versie te realiseren. De beslissing van de regering voorziet ook dat ter hoogte van MAKRO (Wijnegem-Deurne) een tunnel zou gebouwd worden, « mits MAKRO door middel van een PPS-formule (Publiek-Private Samenwerking) tussenkomt in de kosten van het dak van de tunnel. Op deze manier kan boven het tunneldak weer geparkeerd worden ».

De juiste definitie van een Publiek-Private Samenwerking is de volgende :

"PPS is een concept waarbij overheid en privé-partners geďntegreerd samenwerken in de verwezenlijking van een project, met behoud van de eigen identiteit en verantwoordelijkheid (risico’s) van de betrokken partners. De samenwerking is outputgericht, en behelst zowel het ontwerp, de aanleg, het onderhoud, de uitbating en de financiering."

De bedoeling is om op een meer doelmatige manier te kunnen werken, door de know how en de belangen van beide partners (overheid en privé) bij elkaar te brengen. Makro verdient dus zeker een plaats in de PPS-constructie omdat zij belang heeft bij een goede parking. Buiten Makro zouden echter nog andere partners betrokken moeten worden, bv. een financieringsmaatschappij, een bouwfirma, enz. Deze laatsten hebben immers de operationele know how van het bouwen van een tunnel. Makro is immers geen tunnelbouwer, noch een investeerder in parkeerterreinen. In het andere geval is hier geen sprake van PPS, maar van een loutere medefinanciering.