Gezondheidszorg

Een beetje goed nieuws...

Nieuw in Vlaanderen: een ziekenhuis voor rijken

De zorgregio's: wordt de patient er beter van?

Dringend: overheveling van de gezonheidszorg naar Vlaanderen

Seppensgesprekken over de toekomst van de welzijns- en gezondheidszorg