Seppensgesprekken over de toekomst van de welzijns- en gezondheidszorg

 

In de periode van oktober 2006 tot maart 2007 wisselden 35 deskundigen tijdens 7 zaterdagvoormiddagen van gedachten over de toekomst van de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen. Ze behandelden daarbij thema’s zoals het nauwe verband tussen welzijn en gezondheid, de doelstellingen van de preventieve gezondheidszorg, de rol van de huisarts, en nieuwe trends in het ziekenhuislandschap. Deze besprekingen resulteerden in een visietekst die niet voor alle punten de consensus van iedere deelnemer wegdraagt, maar wel weergeeft welke opvattingen in overwegende mate in de groep aanwezig zijn.

Voor de volledige tekst klikt u hier.