Een beetje goed nieuws

  En van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen die in 1998 werden vooropgezet was dat het aantal rokers in Vlaanderen tegen 2002 met 10% gedaald moest zijn.

  Volgens een rapport van de Vlaams Liga tegen Kanker daalt het aantal mensen dat longkanker krijgt de laatste jaren. Het aantal rokende mannen daalt immers sinds enige tijd.

  Aan de andere kant stijgt wel het aantal rokende vrouwen. Een goede preventieve gezondheidszorg is dus noodzakelijk.

  Daarom moet veel intensiever worden gewerkt aan een eigen, goede preventieve gezondheidszorg, waarbij een beleid moet worden gevoerd in functie van de geformuleerde gezondheidsdoelstellingen. De huidige minister voert liever mediacampagnes dan een goed onderbouwd beleid.