Recht van Antwoord

VTM zendt elke week het programma Recht van Antwoord uit. Hierin kunnen mensen die vinden dat hen onrecht wordt aangedaan (vanwege de overheid, een bedrijf , een ander persoon) hun zaak aankaarten. Regelmatig wordt ik gevraagd hier als wijze aan mee te werken. Van de wijzen wordt verwacht dat ze een wijs oordeel vellen over het probleem dat besproken wordt, en eventueel een oplossing aanreiken. Het gaat hier om zeer concrete problemen, waar mensen dagdagelijks mee worden geconfronteerd.

Ik wil in deze nieuwe rubriek dan ook graag verslag doen van een aantal cases, mijn mening hierover, en welke mogelijke oplissing ik zie. Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar uw mening. Die mag u mij altijd toesturen op volgend adres: wivina.c.demeester@pandora.be.

De ontruiming van het Lappersfortbos

Moet de paus aftreden?

Geen hondje voor een autistisch kind?

Een schietclub voor jongeren?

Films kinderen niet toegelaten

Openbaar vervoer in concurrentie

Begraafplaats Merksem