Touringcarbedrijven ondervinden veel concurrentie van het gratis openbaar vervoer in Vlaanderen. 65-plussers gaan liever gratis met de trein naar zee, dan met een bus naar Scherpenheuvel.

 

Mijn oordeel:

 

Openbaar vervoer is een kerntaak van de overheid. Trouwens, de « buurtspoorwegen » bestaan al langer dan de touringcarbedrijven. Een aantrekkelijk openbaar vervoer zorgt ervoor dat de files verminderen, en zorgt voor minder luchtvervuiling.

 

De Lijn moet echter niet alles zelf uitvoeren. Het is verstandiger dat De Lijn een soort regisseur wordt van het openbaar vervoer, en dat de buslijnen « verpacht » worden aan privéfirma’s. Minstens de helft van de bussen zouden uitgebaat moeten worden door privé-busmaatschappijen.  

 

Moet een bus gratis zijn? Nee. Alles heeft zijn kostprijs, en daarvoor moet betaald worden. Door niet de gebruiker te laten betalen, maar wel alle belastingbetalers, zorg je ervoor dat mensen die vroeger per fiets of te voet gingen, nu met de bus naar de winkel gaan. Op die manier wordt het belastinggeld niet doelmatig aangewend.

 

Een belbus tenslotte, komt op het terrein van de taxi’s. Zou het niet beter zijn om bepaalde mensen die « vervoersarm » zijn, een taxicheque te geven? Dat zou voor de belastingbetaler veel minder kosten, zou de beleidsdoelstelling perfect invullen, en zou een steun in de rug zijn voor de vele taxifirma’s.   

 

(voor de iets uitgebreidere nota over dit onderwerp, klik hier).