CD&V HEEFT KLEUR: VERVOTTE EN LANJRI

  Inhoudelijk zit CD&V op schema: Met een sterke basistekst, en na een krachtig sociaal-economisch congres, heeft de Vlaamse christen-democratie aangetoond waar het verschil zit met de andere partijen. CD&V voert geen showpolitiek, maar een politiek van sérieux, die het vrij initiatief steunt, verbondenheid aanmoedigt, en zo mensen zekerheid en veiligheid biedt.

  Een sterke inhoud moet uitgedragen worden door sterke mensen. Op de lijst van de provicie Antwerpen komen twee sterke jonge vrouwen te staan, die gestalte geven aan de moderne Vlaamse christen-democratie: Nahima Lanjri en Inge Vervotte.

  Nahima Lanjri en Inge Vervotte zijn geen showbiss-figuren, geen overlopers, geen sportlui, ... Het zijn twee geëngageerde, enthousiaste en enthousiasmerende jonge vrouwen.

  Inge Vervotte is de vrouw die van heel Vlaanderen het respect verdiende nadat zij de duizenden Sabéniens verdedigde tegen de onbekwaamheid van de regering.  

  Nahima Lanjri leerde de knepen van het vak op mijn kabinet, werd fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad en werd ondervoorzitter van CD&V. Kent u de Witte Tornado’s in Antwerpen? Een idee van haar!