Inge Vervotte
www.ingevervotte.be

Inge Vervotte
I°1978

Opleiding: maatschappelijk werk, studeert psychologie

Inge Vervotte is de vrouw die van heel Vlaanderen het respect verdiende nadat zij de duizenden Sabéniens verdedigde tegen de onbekwaamheid van de regering.  

Het is met overtuiging dat ik haar mede overtuigd heb om actief aan politiek te doen in CD&V.

Ze is van het goede hout gesneden om aan politiek te doen: eerlijk en oprecht, vechtend voor een ideaal, met een inzet en bekommernis, en kan dit alles op een duidelijke en eenvoudige manier aan de mensen vertellen. Wat ze in de vakbeweging heeft gepresteerd is een bewijs dat ze kan werken vertrekkend vanuit de basis.

Inge Vervotte: "We moeten blijven vechten voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
 
Ik besef maar al de goed dat indien je gelooft in een politiek project, je jezelf daarmee opzadelt met een grote verantwoordelijkheid.  Maar dat jaagt mij geen schrik aan, integendeel, het motiveert me.  Het is mijn persoonlijke uitdaging om een beweging op gang te zetten, waarin mensen  voelen dat het waard is om actief en kritisch te blijven nadenken over het te gewenste beleid. 
 
Een principe om het principe is een leeg principe. 
 
Optimisme is een sterk wapen.  Ik zal niet te vlug verbitterd geraken, want ik heb een eigenschap om in eender welke situatie, hoe moeilijk ook wel een positief punt te zien om toch door te zetten. 
 
De regering heeft haar les nog niet getrokken uit het faillissement van Sabena.  Het wordt de overheidsbedrijven zeer moeilijk gemaakt om te kunnen overleven door structurele onderkapitalisatie.  Er is volgens mij een belangrijke taak weggelegd voor de overheid om bepaalde diensten niet alleen over te laten aan de markt, maar te garanderen voor heel de bevolking.  De overheid is een grote werkgever in België en dient dus die verantwoordelijkheid au serieux te nemen.  Ik zal blijven strijden om sociale drama's te voorkomen en om een verdere dualisering tussen arm en rijk tegen te gaan."