Bericht aan de VLD: een druggebruiker blijft een mens

Bond een beetje high?

Paars-groene drugswetgeving: softdrugs worden niet gedoogd, maar je mag ze wel gebruiken

Twee nieuwe drugswetten...

Twee jaar na de drugnota

Zoersel:gemeentelijk actieplan "Drugs? Neen bedankt!"

CD&V standpunt over de drugnota

Mijn standpunt:" Drugs? Neen bedankt"

Hier vindt u een aantal reacties die ik kreeg naar aanleiding van de drugnota en mijn standpunt.

__________________________________________________________________________________________

Mijn visie op drugsbeleid: “Drugs? Neen bedankt”

1) Drugs zijn illegaal, mensen die verslaad zijn worden niet gestraft, maar geholpen

2) Een preventie- en ontradingsbeleid zijn niet geloofwaardig bij een legalisering van druggebruik

3)Preventie binnen het gezin en door een sterk sociaal weefsel

4) Verantwoordelijkheid naast vrijheid

5) De gevolgen van cannabisgebruik zijn nog onvoldoende gekend

 

1) Drugs zijn illegaal, mensen die verslaafd zijn worden niet gestraft maar geholpen.

  Het bezit, gebruik, en het verhandelen van drugs moeten illegaal blijven. Iemand die verslaafd is heeft evenwel geen baat bij een gevangenisstraf, maar moet geholpen worden. Ook tijdens de vorige regeerperiode werd er gekozen voor hulp aan verslaafden, niet voor gevangenisstraffen.

Als drugs illegaal blijven is er steeds een wettelijke basis om op te treden, en ook dealers en producenten op te sporen (via opsporing van de gebruikers). Deze basis valt weg bij een legalisering van drugs.

  2) Een preventie- en ontradingsbeleid zijn niet geloofwaardig bij een legalisering van druggebruik.

Er moet een krachtig preventie- en ontradingsbeleid ten aanzien van drugs worden gevoerd.

Voorstanders van een legalisering van drugs stellen dat een legalisering een grotere aandacht voor preventie en slachtofferhulp zal mogelijk maken. Twee jaar geleden kondigde de drugnota van de paars-groene regering de legalisering van softdrugs aan. Er kwamen vanwege de Vlaamse Regering geen bijkomende middelen voor preventie. Preventieve gezondheidszorg is nochtans bij uitstek een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap.

 Na het verschijnen van de drugnota steeg het gebruik van cannabis onder jongeren. Dat bevestigt dat de regering het signaal gaf dat gebruik van drugs OK is. Een preventiebeleid voeren wordt zo onmogelijk.

  3) Preventie binnen het gezin en door een sterk sociale weefsel

De eerste preventie tegen druggebruik gebeurt binnen in het gezin. Ouders moeten weten waar hun kinderen mee bezig zijn, en wat hen bezighoudt. Er moet thuis op een open manier over drugs kunnen gepraat worden. Dat is niet hetzelfde als een ‘principieel neen’ . Het is geen ‘neen, daarom punt uit’.Ook geen ja, maar. Wel een ‘neen, omdat’.

Er moet voldoende aandacht zijn voor de psycho-sociale factoren die kunnen leiden tot druggebruik. Het gezin, de school, de werkomgeving en andere sociale relaties, voorzieningen in de welzijnssector en gezondheidszorg moeten hier voldoende aandacht voor hebben. Psycho-sociale problemen zijn evenwel niet voor 100% beheersbaar, nog van vandaag op morgen op te lossen. We moeten alles doen om het risico dat iemand een drugprobleem krijgt zo klein mogelijk te houden.

 4) Verantwoordelijkheid naast vrijheid

 In de drugnota van de regering staat dat er wel nog zal opgetreden worden bij ‘problematisch’ gebruik. Wanneer is er sprake van ‘problematisch’ gebruik? Moeten we ervan uitgaan dat er geen probleem is als de betrokkene zelf er geen probleem mee heeft, wat ook de gevolgen zijn voor de mensen rondom hem? Als het gebruik van drugs legaal is, wanneer en op welke basis moet iemand dan nog geholpen worden?

Mensen leven niet enkel als individuen. Ze zijn in verschillende relaties verbonden met anderen, en hebben de plicht verantwoordelijkheid op te nemen voor de gevolgen van hun daden voor die relaties.

5) De gevolgen van cannabisgebruik zijn nog onvoldoende gekend.

De onderzoeken naar de gevolgen (fysiek, psycho-sociaal) van het langdurig gebruik van cannabis zijn nog lang niet tot een eensluidende conclusie gekomen. Het is dus fout op dit moment de gevolgen te minimaliseren. Zelfs als sommigen op een heel bewuste manier af en toe ‘een jointje’ roken zonder dat dit verder sociale problemen met zich mee brengt, weten we nu nog niet wat de fysieke gevolgen voor de gezondheid, of afhankelijkheidsverschijnselen op lange termijn zullen zijn.