Waarde collega’s,

 

  Dadelijk zullen we overgaan tot de verkiezing of beter nog de herbevestiging van de uittredende voorzitter en het uittredend bureau.

  Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken u allen een sterk parlementair jaar toe te wensen. Een jaar waarin voor- en tegenspraak sterker dan de laatste jaren uit de verf mag komen.

  Mag ik een pleidooi houden om van dit Vlaams Parlement een Kamer te maken waarin het echte debat centraal staat. Een Kamer met begeestering en bezieling, met emotie en met spanning, met debatten die beklijven.. Ik durf er zelfs van te dromen dat wij geen rustig jaar tegemoet gaan, het gezegde van Goethe indachtig ‘’Gelijkheid van inzicht laat ons in rust. Maar de tegenspraak is het die ons productief maakt.’

  Meer these en antithese laat zien waar het in de politiek om moet gaan’. Meer spraak en tegenspraak kan duidelijk maken vanuit welke visie en vanuit welke inspiratie de verkozenen en hun partijen politiek begrijpen en bedrijven. Spraak en tegenspraak maakt ons herkenbaar.

Het parlement moet opnieuw productief zijn, niet door meer decreten te produceren, eerder door er af te schaffen, maar vooral door op een eenvoudige manier klaarheid te scheppen in de echte tegenstellingen. Klaarheid door spraak te brengen waarop tegenspraak mogelijk wordt. Over thema’s die onze bevolking raken en bezig houden: veiligheid, gezondheid, onderwijs, mobiliteit. Spraak en tegenspraak, zonder omwegen, zonder omfloerste taal .

Hieronder in de Schelp worden de debatten door zeer verscheiden groepen vaak intenser, met meer tegenstellingen en met meer spankracht gevoerd. Het moet onze ambitie zijn om het debat ook in dit halfrond te voeren, zodat de tegenstellingen tussen ons klaar tot uiting komen, in de hoop voor dit debat de interesse van de mensen te winnen. Ten dienste van de democratie.

  De Vlaamse Regering heeft vorige woensdag haar programma voor dit jaar via de media aan de bevolking voorgesteld. De minister-president zal deze namiddag de persconferentie nog eens overdoen, deze keer onder de noemer “Septemberverklaring”. Het parlement is duidelijk niet meer de eerst geïnformeerde, spijts het zogenaamde “Primaat van de Politiek”. Dit is te betreuren. Parafraserend op wat de Nederlandse minister-president Balkenende onlangs nog heeft gesteld, “de democratie meet men aan de wijze waarop de meerderheid met de minderheid omgaat”, zou men kunnen zeggen: “de democratie meet men aan de wijze waarop de regering met het parlement omgaat”.

Ik nodig u allen uit om met spraak en tegenspraak uw mening te formuleren, zonder omwegen, zonder omfloerste taal  omdat ik weiger te geloven dat het politieke debat failliet is.

Vandaag, in 2002, staat Vlaanderen op de bovenste sport van de welvaartsladder. Vlaanderen heeft het minst aantal armen van de hele wereld. Vlaanderen heeft aanzien in de rest van de wereld, dankzij de werkkracht en het vernuft van onze bevolking. Het komt er nu nog op aan te streven naar het hoogst mogelijke geluk voor de mensen en daarover moet ons debat gevoerd worden, waarbij wij durven zeggen - elk vanuit onze inspiratie - wat wij voor de burgers kunnen en willen doen en wat de burgers voor zichzelf en voor elkaar kunnen doen.

Wat mij betreft zal ik dat doen vanuit een solide, sociale en waardenvaste inspiratie.  

Wivina Demeester-De Meyer

De volledige tekst 'Meer these en antithese in het politiek debat'

Openingszitting 23-09-2002 in het Vlaams Parlement