Dieter Berebrouckx stuurde mij het volgende bericht, naar aanleiding van mijn standpunt over drugs:

Mevrouw Demeester,
>
>
> Ik kan u met uw drugstandpunt volgen in zoverre dat de huidige regering
> inderdaad een compleet verkeerd signaal geeft. Jongeren vandaag denken
> inderdaad dat alles nu kan en mag. Enige zin voor
> verantwoordelijkheidsgevoel wordt nergens meegenomen. De liberale idee
> van de persoonlijke vrijheid moet het afleggen tegen een verantwoorde
> vrijheid. Tot zover kan ik u volgen.
>
> Ik ben echter de mening toegedaan dat de huidige regering met haar
> compleet verkeerde stap niet ver genoeg gaat. Men spreekt enkel over
> cannabis, terwijl andere (zowel legale alsook illegale) drugs vaak
> minstens evenveel leed en schade aanrichten aan mens en maastchappij.
> Daarom ben ik voorstander (ondanks dat ik geen jurist ben) om een nieuwe
> rechtstak te organiseren. Dit "medicijnrecht" zou dan alle drugs
> bevatten, gaande van tabak, over alcohol en cannabis tot hero´ne en
> code´ne tot captagon en catovit. Dit nieuw soort recht heeft vele
> voordelen :
> 1. men kan differentiŰren naar product en gebruiksleeftijd.
> 2. er kan goed en degelijk werk gemaakt worden van een campagne "neen,
> bdankt" als preventie tegen allerlei misbruiken.
> 3. men kan de verkoop controleerbaar maken en zo deze trachten uit de
> illegaliteit te halen.
> 4. men kan vermijden dat "onschuldig" gebruik al te snel in verband
> gebracht wordt met veroordelingen,...
>
> Mevrouw, ik wens niet dat onze maatschappij drugs nodig heeft om zich op
> een gedegen wijze te kunnen ontspannen. Minder werkstress en een gezonde
> ontspanning (even los van tv) zijn veel beter. Maar, aan de andere kant
> wens ik ook dat preventie meer is dan enkel met de vinger wijzen. Mijn
> ervaring uit het jeugdwerk leert me dat dit enkel mogelijk is door een
> constructie zoals die die hierboven beschreven is.
>
>

________________________________________________________

 

Dit bericht kreeg ik van Jan De Bruyn, naar aanleiding van mijn standpunt over het drugsbeleid, Drugs: Neen bedankt!

Ik ben Jan de Bruyn, varkensboer met een klein bedrijf, en ik heb 4 kinderen tussen de 8 en 19 jaar. Ik volg de problematiek vanuit het standpunt dat ik, hoewel ik de hele dag thuis ben, mijn kinderen ook geen ganse dag in het oog kan of zelfs wil houden, daar ze zelfstandigheid moeten aanleren. Daarom ga ik ook volledig akkoord met uw standpunt. Ik heb gisteren naar dr. Beaucourt gekeken in 'de laatste show' en ik wil met hem meestappen in een vreedzame optocht naar Brussel zoals de 'witte mars'.

Veel steun en de groeten,

Jan de Bruyn

Nijlen

 

______________________________________________________________________________

 

Deze reactie kreeg ik per  brief van iemand die zijn bezorgdheid uit over het drugsbeleid van de huidige regering:

"De jongeren met een sterk karakter zullen niet verslaafd geraken. De zwakke karakters, de meelopers, des te meer. Trouwens, waarom kan onze jeugd niet meer op een natuurlijke manier plezier maken? Enige tijd geleden vielen op de parking van dancing Illusion te Lier twee jonge mensen plots op de grond. Nadat zij in 't ziekenhuis gereanimeerd waren, verklaarden zij niet te weten waarom zij plots gevallen waren! Van al die mooie woorden van mevrouw Aemvoet geloof ik geen snars. Zij beweert dat er streng zal toegezien worden op het overmatige gebruik. Het doekje voor het bloeden!"

Deze briefschrijver noemt dit beleid "de wetten die in plaats van mensenlevens te redden, zwakke mensen op een legale manier vermoorden."

_________________________________________________________________________________

 

Van Dhr. Appeltans kreeg ik enige tijd geleden een emailbericht, naar aanleiding van het wetsvoorstel van  de Senatoren P. Vankrunkelsven en Senator Q over het medisch en recreatief gebruik van cannabis. De persoonlijke ervaring met een aan cannabis verslaafde zoon van de heer Appeltans kunnen misschien hen aan het denken zetten, die de gevolgen van cannabisgebruik willen minimaliseren. Ik geef hier een aantal citaten uit zijn bericht:

" Ik wil ten strijde trekken tegen cannabis, en wie de moeite neemt, de rest van mijn betoog te lezen, zal begrijpen waarom.....

Wat hebben de auteurs van het wetsvoorstel te zeggen over cannabis? Als ik het lees stel ik vast dat de gevolgen wel in zeer hoge mate geminimaliseerd worden.

Wat ik persoonlijk vaststel:  -schoolresultaten: vallen terug tot nul

                                          - persoonlijkheid en levensstijl veranderen totaal, en rampzalig     

                                          -jonge gebruikers functioneren niet meer, noch in werk, noch in studie

                                          -zelfs de eenvoudigste dingen lukken niet meer (typische voorbeelden: voortdurend verliezen van huissleutels en bankkaart, voortdurend bestolen worden wegens volledig gebrek aan concentratie).

                                          - elke affectie voor naaste familie valt weg

                                          - elke menselijke communicatie valt weg ( ge kunt er niet meer mee  praten wordt gezegd, en dat is de nagel op de kop)

                                          

Ik heb niet de pretentie alles te weten over cannabis, maar wat ik wel weet is dat het leven van mijn jongste zoon momenteel verwoest wordt door de cannabis, en daardoor het leven van de ouders volledig verpest....

Ik weet niet hoe frequent het geval van mijn zoon van 19 is, maar kom me aub niet vertellen dat het van iets anders dan de cannabis is, want dat geloof ik niet. De ouders van zijn soortgenoten stellen trouwens precies hetzelfde vast. Ook zij spreken van een echte lijdensweg, dus zo uitzonderlijk is het niet...

Ik vraag geen medelijden, maar wel kordaatheid in de strijd tegen drugs."