Na de bespreking van de Beleidsnota FinanciŽn en Begroting heb ik samen met collegaís Erik Van Rompuy en John Taylor een motie ingediend:

Het Vlaams Parlement

Vraagt aan de Vlaamse regering,