“Hartslagen,

christen-democratische verkenningen”

Op 20 december 2000 presenteerde CVP-voorzitter Stefaan De Clerck het boek “Hartslagen, christen-democratische verkenningen”. In dit boek trachten een aantal Vlaamse christen-democraten, waaronder ikzelf, de rol van de christen-democratie in Vlaanderen in de volgende eeuw te verduidelijken.

De samenleving verandert heel snel, niet enkel in Vlaanderen maar in heel de wereld. Het spreekt vanzelf dat ook de politiek zich hieraan moet aanpassen. In het andere geval vervreemdt de politiek zich van de mensen, wat nefast zou zijn voor de democratie. De Vlaamse christen-democraten nemen de handschoen op, en hebben een diepgaand vernieuwingsproject opgezet.

Een heel aantal CVP’ers hebben in “hartslagwerkgroepen” een aantal thema’s uitgespit. Vele mensen hebben op een onbevangen, kritische en open wijze nagedacht over zaken waarmee de samenleving de volgende jaren zal geconfronteerd worden. Zo ging het over o.m. “Vlaanderen, een open ruimte voor kwaliteit”, “hereniging van Europa”, “het maatschappelijk middenveld”, “stedenbeleid”, “politiek en spiritualiteit”, “het maatschappelijk deficit”, enzv.

Ikzelf had de gelegenheid te werken rond het thema

“economische rechtvaardigheid in de 21ste eeuw”.

Uitgangspunt was het volgende:

Een economisch rechtvaardige samenleving is een samenleving die tracht zoveel mogelijk mensen, groepen of landen te betrekken bij de nieuwe economische ontwikkelingen, alsook een samenleving die ervoor zorgt dat de nieuwe economische ontwikkelingen ten goede komen aan alle mensen en ook aan de volgende generaties.  

 

De gehele tekst kan u op deze website lezen. 

 

“Hartslagen, christen-democratische verkenningen”, Lannoo-Cepess, 220 pg. , 895 fr.