Twee nieuwe drugswetten…

 In de commissie Volksgezondheid werden door de meerderheidspartijen twee nieuwe drugswetgevingen goedgekeurd.

De eerste nieuwe drugswetgeving werd ingediend door de liberalen, en zal naar eigen zeggen strenger worden dan de bestaande drugwetgeving. In deze wetgeving staat ook uitdrukkelijk wat mag en niet mag: bvb. indien op een festivalweide met 70.000 toeschouwers één minderjarige aanwezig is, mogen de andere 69.999 geen jointje roken.

De tweede nieuwe drugswetgeving werd ingediend door groenen, PS en de andere SP , en zal softdrugs legaal maken. Volgens deze wetgeving zullen alle 70.000 toeschouwers rustig een jointje kunnen roken.

Als burger kan u zich laten registreren bij uw gemeente, als aanhanger van de éne dan wel de andere wetgeving. De wetgeving waarvoor u uw voorkeur kenbaar maakte, zal dan voor u van toepassing worden.

CD&V bleef en blijft bij z'n standpunt : "Drugs, neen bedankt!"