Twee jaar na de drugnota…

  Bijna twee jaar geleden stelde de paars-groene regering de beleidsnota ‘Drugs’ voor. Op basis van een nieuwe wetgeving zou het bezit van cannabis voor eigen gebruik niet meer vervolgbaar (dus legaal) worden, hoewel het wel in de strafwet (en dus illegaal) zou blijven.

  Welke hoeveelheid kan beschouwd worden als ‘voor eigen gebruik’? Is de nieuwe regelgeving ook van toepassing op minderjarigen? Vervolging zou wel nog mogelijk zijn bij ‘problematisch gebruik’ of ‘maatschappelijke overlast’. Wat is ‘problematisch gebruik’ en ‘maatschappelijke overlast’ ? Wanneer moeten politiediensten nog een PV opmaken en wanneer niet? Mag men voortaan ook cannabis kweken of verhandelen? Zowel jongeren, ouders, scholen als politie wisten bij al deze rechtszekerheid niet waar ze aan toe waren. Een brochure van de federale regering moest helderheid brengen over de nieuwe (nog onbestaande) wetgeving.

  De virtuele wetgeving was uitgevonden. Hoeveel mensen (inclusief jongeren) zouden er na de uitgebreide behandeling van de nota in de pers en het verschijnen van de brochure niet van overtuigd geweest zijn dat voortaan het gebruik van cannabis toegelaten was?

  Onlangs heeft de paars-groene regering wel een duidelijk antwoord gegeven op de vraag of de nieuwe wetgeving nog voor de verkiezingen in 2003 zal worden goedgekeurd. Volgens de minister van justitie is dat antwoord: “neen, toch wel, of eigenlijk toch maar liever niet”.

  Gezien er binnen de meerderheid geen consensus is, is deze verwarring zeer handig voor de paars-groene partijen. Op die manier kan iedereen tegen de verkiezingen met de meest gunstige boodschap naar zijn achterban stappen.

  Was het louter toeval dat het gebruik van cannabis door jongeren na het verschijnen van de nota sterk steeg? Dit bevestigt onze stelling dat de regering het signaal gegeven heeft dat het gebruik van drugs OK is, waardoor elk preventie- of ontradingsbeleid ondermijnd wordt.

  Mijn standpunt blijft: “Drugs? Neen bedankt”.