De "Oosterweelverbinding"

De kogel lijkt stilaan door de kerk: de tracÚkeuze voor de nieuwe verbinding tussen beide Scheldeoevers is op de "Oosterweelverbinding" gevallen. Een nieuwe tunnel onder de Schelde die op de rechteroever naast Fina bovenkomt en dan via een brug over o.a. de "Droogdokskes" aansluiting geeft op de bestaande ring te Merksem (omgeving Sportpaleis).

Nu moet het echte werk beginnen, hoe sneller hoe beter. Elk jaar verlengen de files die de Antwerpse economie meer en meer ontwrichten. En dan te weten dat Antwerpen het economische hart van Vlaanderen is!

Alvast enkele suggesties:

  1. Werk een goede PPS-constructie uit (PPS = Publiek-Private Samenwerking), zodat de private partners van bij het begin betrokken zijn in het project. De minister zou reeds contacten hebben met enkele Amerikaanse banken of pensioenfondsen die voor de financiering kunnen instaan. PPS is echter geen financieringstechniek. In de eerste plaats moet gedacht worden aan private partners die ook know how hebben over het project zelf. Met PPS moet het project veel vlugger en doelmatiger kunnen gerealiseerd worden.
  1. Het project moet ook ruimtelijk en architecturaal een uithangbord worden van Antwerpen. Laten we daarom niet vergeten om onze eigenste Vlaamse Bouwmeester, bOb Van Reeth, te laten participeren aan het project.
  1. Bij de aanleg van de bestaande Ring rond Antwerpen, werd gelachen met de megalomanie. Zoveel rijstroken zouden nooit gebruikt worden... Nu weten we wel beter! Zouden we bij de aanleg van de nieuwe oeververbinding ook niet wat verder kijken dan vandaag. Het zou veel duurder uitvallen moesten we de geplande 2 x 3 rijstroken binnen een tiental jaren moeten uitbreiden. Dan kunnen we beter vandaag al 2 x 4 rijstroken voorzien. Gecombineerd met een aparte vrachtwagenrijstrook zal dan de nieuwe verbinding veel langer haar nut bewijzen.