Vrijwilligerswerk: voorstellen van CD&V

CD&V lanceert aan de vooravond van het internationale jaar van de vrijwilliger een aantal voorstellen voor de honderdduizenden Vlamingen die op een of andere manier als vrijwilliger actief zijn. Het statuut van de vrijwilligers en een collectieve verzekeringspolis waarbij vrijwilligers tegen een laag tarief kunnen aansluiten zijn prioritair. Niet alle vrijwilligers zijn op dit moment verzekerd. Omdat de verzekering een meerkost is voor de organisaties die werken met vrijwilligers, pleit CD&V voor een collectieve verzekering, hetzij op het niveau van de Vaamse gemeenschap, hetzij op het niveau van de gemeenten, waarbij de organisaties of vrijwilligers kunnen aansluiten.

Sonja Becq (Vlaams Volksvertegenwoordiger) en Simonne Creyf (Volksvertegenwoordiger Kamer) dienden de volgende voorstellen in:

-Een wetsvoorstel van Simonne Creyf over het statuut van de vrijwilliger. Dit voorstel wil meer bescherming en rechtszekerheid bieden aan de vrijwilliger o.m. via een regeling voor aansprakelijkheid en verzekeringsplicht, een fiscaal en sociaalrechterlijke regeling van de kostenvergoeding en een vereenvoudiging van de procedure voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers.

-Een voorstel van resolutie van Sonja Becq en Mieke Van Hecke betreffende het vrijwilligerswerk waarin aan de Vlaamse Regering wordt gevraagd: werk te maken van

       *een collectieve verzekering

       *vereenvoudiging van de regelgeving inzake het autonoom vrijwilligerswerk in welzijns-        

       en gezondheidszorg

       *het platform voor voluntariaat verder ondersteunt en uitbouwt met een informatie-

         en ombudsfunctie ten dienste van vrijwilligers en hun organisaties.

       *een ambtenaar aanstelt met de bevoegdheid het ondersteunend beleid t.a.v. de

         verschillende departementen concreet te realiseren.

De volledige tekst van de resolutie.

Met deze voorstellen werkt CD&V verder op basis van het decreet 'vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector' dat ik in 1994 uitwerkte