BEGROTINSCONTROLE 2002 : ZONDER POLITIEKE MOED

 

Met veel verwachting en nieuwsgierigheid werd uitgekeken naar de Begrotingscontrole van de Vlaamse regering. Na enkele jaren regeren, was dit de eerste keer dat er geen cadeautjes meer konden uitgedeeld worden, omdat « het vat af is ». Er werden de voorbije jaren teveel rondjes gegeven, en de prijs van het bier is intussen flink gestegen…

  Wat blijkt? De regering is niet in staat om harde keuzes te maken. Enige politieke moed is ver weg. Enkele vaststellingen :

 

·        Het aandeel van de gemeenschapsuitgaven (cultuur, welzijn, onderwijs, …) neemt in de totale begroting steeds maar toe, ten nadele van investeringen in de harde sectoren (wegen, economie, ...). Bovendien zal de Rondetafel in het Onderwijs ongetwijfeld nog eens tot extra uitgaven leiden. Uiteraard moet er ook in de « zachte sectoren geïnvesteerd worden, het onderscheid tussen « zacht » en « hard » vervaagt trouwens. Maar het gaat niet op om steeds een « goed nieuws-show » te brengen, op de kap van duurzame investeringen in de toekomst. Hoe luidt het ook alweer? « Men kan geen sociaal paradijs bouwen op een economisch kerkhof ».    

 

·        Minister van Onderwijs Vanderpoorten bespaart door een « loonherberekening ». Als het allemaal zo gemakkelijk zou zijn… De minister van onderwijs wordt met de dag meer en meer ongeloofwaardig. Waarom niet echt hervormen, en bv. de lat tussen leerlingen uit het vrij en het officieel (gemeenschaps)onderwijs gelijk leggen? Waarom niet massaal investeren in goed onderwijs in onze steden? Vandaag is er een « leerlingenvlucht » van stedelijke scholen naar scholen buiten de steden.  

 

·        Door een foutieve raming, kampt de Zorgverzekering met een ernstig tekort. Dit probleem wordt verder opgeschoven, om later te worden beslist. Waarom? Omdat Dewael het niet eens is met Vogels. Omdat er geen eenduidige regeringsvisie is over het Zorgfonds. Hierdoor staat het principe van de zorgverzekering op de helling

 

·        De middelen die vorige jaren niet werden benut, werden in een fonds gestoken om eenmalige investeringen mee uit te voeren. Dit Financieringsfonds voor Eenmalige Uitgaven wordt nu bijna compleet gepluimd. Een deel van deze middelen gaat echter naar uitgaven die moeilijk eenmalig kunnen zijn, bv. onderzoekskosten aan het IMEC en steun voor de varkensboeren. Deze uitgaven creëren m.a.w. verwachtingen die volgende jaren met gewone begrotingsmiddelen moeten worden ingelost.  Hoe, dat zullen we dan wel weer zien…  of daarvoor zullen anderen verantwoordelijk zijn.  

Persbericht: CD&V vindt paasbulletin Vlaamse Regering benedenmaats