Voorstel van CD&V:Meegroeiwonen

In 2050 zal een derde van de bevolking ouder zijn dan 60 jaar.

Het spreekt voor zich dat dit een wijziging van de woonbehoeften met zich mee brengt. De zorgbehoefte van ouderen neemt toe, maar bejaarden wonen ook het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning. Ouderenzorg valt niet noodzakelijk meer samen met het traditionele rusthuis.Om de gevolgen van de vergrijzing betaalbaar te houden, en de vraag naar zelfstandigheid en privacy te respecteren, zullen we creatief nieuwe woonvormen voor ouderen moeten uitwerken

Daarom diende CD&V in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement een resolutie in die het bouwen van “meegroeiwoningen” wil stimuleren. Zoals de naam het zegt, zijn dat woning die kunnen meegroeien, aangepast worden, aan de veranderende behoefte van de bewoners.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Heeren, wil met deze resolutie vooral een betere samenwerking tot stand brengen tussen de sectoren Welzijn en Huisvesting. Zo kunnen ze samen bvb. projecten realiseren in woonzorgzones die zouden moeten voorzien worden in nieuwe woongebieden. Zo’n woonzorgzones bieden zelfstandig wonen aan, in combinatie met zorg op maat van de zorgbehoevende.

  De resolutie stelt ook voor premies te geven voor aanpassingswerken aan woningen in functie van nieuwe zorgbehoeften.

De volledig resolutie

Mijn visie op ouderenzorg