De zorgregioís: wordt de patiŽnt er beter van?

  Minister Vogels werkte een decreet uit dat Vlaanderen verdeelt in verschillende zorgregioís. De samenwerking tussen voorzieningen in de gezondheidszorg en de welzijnszorg zal volgens dit decreet moeten gebeuren binnen regioís zoals door de overheid bepaald. Ook de patiŽnt of gebruiker wordt geacht zijn zorg te halen binnen deze afgebakende regioís.

  Het is mijn overtuiging dat de patiŽnt/gebruiker centraal moet staan binnen de gezondheids- en de welzijnszorg. Om zorg op maat te kunnen aanbieden is samenwerking tussen verschillende zorgverstrekkers nodig. Als Vlaams Minister van gezondheid ondersteunde ik daartoe de samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg (SIT's) en het loko-regionaal overleg (LOGO's) in de preventieve gezondheidszorg.

  Mijn standpunt is dat de overheid initiatieven tot samenwerking die aan de basis ontstaan moet stimuleren en belonen. Ze moet evenwel niet zelf bepalen welke samenwerkingsverbanden er moeten zijn. Het decreet zoals voorgesteld door Minister Vogels houdt geen rekening met de reeds vele bestaande vormen van samenwerking in het veld, en de zorgsector werd evenmin betrokken bij de uitwerking ervan. Zal de patiŽnt of gebruiker hier wel beter van worden?