NIEUW IN VLAANDEREN: EEN ZIEKENHUIS VOOR RIJKEN

  Onlangs ging in Brugge de eerste privékliniek in Vlaanderen van start: een kliniek waar de behandelingen niet zullen worden terugbetaald door de ziekteverzekering (Trends, 28 november 2002). 

  Ik ben voor het vrij initiatief. Principieel heb ik dus geen probleem.

Maar toch ben ik niet positief gestemd. Dit ziekenhuis wordt immers opgericht op puur commerciële basis, omdat er een markt voor bestaat. Er bestaat een markt omdat sommige patiënten vinden dat de gewone ziekenhuizen niet aan hun wensen voldoen. Dat is gevaarlijk. Zullen de Vlaamse ziekenhuizen evolueren zoals het onderwijs in Groot-Brittanië, met “public” en “private” schools, met een groot verschil in kwaliteit? Ik hoop niet dat we terecht komen in Nederlandse toestanden, waar mensen die geopereerd moeten worden massaal op een wachtlijst staan (en naar Vlaanderen uitwijken...).

  Bovendien: het ziekenhuis wordt betaald door de huur van de operatiezalen. De artsen moeten betalen voor het gebruik ervan, per tijdseenheid. Hoe korter een operatie duurt hoe minder huur de arts moet betalen, hoe meer winst voor de arts? Ik hoop het niet. Als minister heb ik streng kwaliteitsnormen ingevoerd. Deze normen moeten ervoor zorgen dat ŕlle ziekenhuizen modern  en goed zijn, en aan de verwachtingen van de patiënten voldoen. Het is de taak van de regering om hiervoor geld te voorzien.

Ik hoop niet dat de VLD de volgende minister van gezondheid zal leveren. Ik citeer uit Trends: “Hoe meer privé, hoe beter voor de overheidsfinanciën (want hoe minder terugbetalingen). Trouwens, VLD-voorzitter De Gucht was hier bij de opening en was om die reden enthousiast over ons initiatief.”