V.Z.W. MONNIKENHEIDE

  Dienstverlening aan personen met een mentale handicap

 

Sinds 1973 stelt v.z.w. Monnikenheide zich tot doel dienstverlening te organiseren voor personen met een mentale handicap en hun familie o.a. door te voorzien in een aangepaste huisvesting en begeleiding.  De kwaliteit van leven voor de opgenomen cliŽnten oriŽnteert de dienstverlening die de cliŽnten ondersteunt bij hun volwaardige participatie aan het gemeenschapsleven. 

  Het beschermd wonen sluit maximaal aan bij het streven van de cliŽnten om een leven uit te bouwen waarin zij zelfstandige keuzes kunnen maken, een eigen identiteit kunnen ontwikkelen en die realiseren in een individuele woonsituatie.

  Het woonproject ĎHuis aan de Voorneí draagt bij tot het antwoord op deze hulpvraag.

Acht individuele studioís komen tegemoet aan de wens van de bewoners om een eigen woonomgeving te creŽren waarin alle voorwerpen hun eigen verhaal en betekenis hebben.  Hun keuzes geven kleur aan de sfeer en de inrichting van hun woonplek. 

  De gemeenschappelijke keuken en leefruimte geeft ruimte aan de gezamenlijke onder-steuning en brengt de bewoners en begeleiding samen.

Letterlijk op de benedenverdieping leggen deze ruimtes de bodem voor het samenleven. 

De symboolwaarde van het samen koken en eten geeft dit treffend weer.

 

De bewoners van het Huis aan de Voorne vinden hun dagtaak op Monnikenheide in de atelierwerking (akker, weefatelier, schilderatelier), de keuken, de recyclage, de wasserij, het onderhoud.  Drie cliŽnten gaan ook een dag aan de slag binnen de gemeentelijke diensten (bibliotheek, groendienst) of de serviceflats.  Allen blijven ze ťťn of meerdere dagdelen in de studio voor de wekelijkse poetsbeurt. 

Volgens hun interesse zoeken ze aansluiting bij Zoerselse verenigingen of vinden ze een gezellige babbel bij de buren. 

 

De begeleiding ondersteunt hen bij de organisatie van de vrije tijd, het verloop van de onderlinge relaties, financiŽle en materiŽle vraagstukken, Ö


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENSTVERLENING V.Z.W. HUIZE MONNIKENHEIDE

 

V.z.w. Huize Monnikenheide biedt opvang en begeleiding aan personen met een mentale handicap via vijf ondersteuningsvormen:

 

KORTVERBLIJFCENTRUM (15 plaatsen)

Door het aanbod van tijdelijke opvang in het kortverblijfcentrum willen we gezinnen met een familielid met een mentale handicap de kans geven deze persoon (kind of volwassene) thuis op te voeden. Wetend echter dat dit soms zeer moeilijk kan zijn, wil Monnikenheide tijdelijk de zorg voor de persoon met een mentale handicap overnemen om de draagkracht van het gezin te ondersteunen en ook moeilijke periodes of onverwachte gebeurtenissen (ziekte, hospitalisatie, overlijden, Ö) het hoofd te bieden. 

 

DAGCENTRUM (15 plaatsen)

In het dagcentrum worden 17 volwassenen met een mentale handicap begeleid via een gevarieerd aanbod van activiteiten.

 

TEHUIS NIET-WERKENDEN (46 plaatsen)

Op het domein van Monnikenheide vinden 46 volwassen personen met een matig tot ernstig mentale handicap een vaste woonplaats in een woongroep van 4 tot 8 personen.

Alle cliŽnten volgen een verscheiden pakket aan dagbesteding binnen en buiten de woningen.

 

BESCHERMD WONEN (8 cliŽnten)

Via een zelfstandige woonvorm met piekondersteuning kunnen acht volwassen met een matige mentale handicap een eigen, individuele leefsituatie opbouwen.

 

BEGELEID WONEN (4 plaatsen)

Volwassenen met een licht mentale handicap wonende in de regio Voorkempen en tewerkgesteld in het reguliere arbeidscircuit, worden bijgestaan bij de organisatie van hun huishoudelijk leven, financiŽn, relaties, Övia wekelijks huisbezoeken.