HET TRACE VAN DE TWEEDE SPOORONTSLUITING

Het tracé van de Tweede Spoorontsluiting van de Antwerpse haven ziet er als volgt uit:

Het tracé zal verlopen via de gemeenten Antwerpen (Ekeren en Merksem), Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst en Lier.

Het goederenspoor vertrekt aan het vormingsstation Noord (NMBS - haven) en loopt vervolgens rond Ekeren. Ter hoogte van de woonwijk "Het Laar" wordt de bestaande spoorlijn 27A verplaatst naar het westen. De E19 wordt gekruist op niveau +1. Onmiddellijk na deze kruising daalt het lengteprofiel naar het niveau -1, rekening houdend met het maximale hellingspercentage dat goederentreinen aankunnen, zijnde 0,65%.

Het tracé loopt verder binnen de reservatiestrook van de A102 Merksem-Wommelgem. Ter hoogte van de Bredabaan is het spoor nog niet volledig op niveau -1, zodat de Bredabaan lokaal enkele meter moet opgehoogd worden teneinde over de spoorweg geleid te worden. Het Albertkanaal wordt dus ondergronds gekruist d.m.v. een tunnel. Vervolgens wordt ook de Merksemsebaan, de August Van de Wielelei en de Krijgsbaan gekruist d.m.v. ondertunnelingen.

Via het golfterrein van Ternesse te Wommelgem wordt dan aansluiting gezocht met de E313. De spoorlijn zal op het vak Wommelgem-Ranst strak gebundeld worden met de autosnelweg en in een ingegraven betonnen U-bak lopen tussen de autosnelweg en de bedrijven ten noorden van de E313.

Ter hoogte van de Vaartstraat wordt de E313 gekruist d.m.v. een tunnel. Op het vak Ranst-Lier wordt geopteerd voor het "Hagenbroektracé". Vervolgens worden Nete en Netekanaal gekruist op niveau +1 en wordt in Lier aangetakt op de lijn 16 naar Aarschot.