Meer Vlaanderen: CD&V wil een confederale staat

Op steeds meer gebieden lopen de inzichten en manier van aanpak van belangrijke problemen van Vlamingen en Walen uiteen. Vlaanderen en WalloniŽ moeten elk hun eigen beleid kunnen voeren. CD&V kiest daarom voor een confederaal staatsmodel. Confederalisme betekent dat de deelstaten gezamelijk beslissen welke materie een bevoegdheid is van het Belgische niveau.

Op korte termijn streven we naar een volwaardige fiscale en sociaal-economische autonomie voor de deelstaten. Zij moeten alleszins de bevoegdheid krijgen over

įHet volledige gezins- en gezondheidsbeleid

įAlle aspecten van het werkgelegenheidsbeleid

įDe personenbelasting. Fiscale autonomie betekent dat het beleidsniveau dat verantwoordelijk is voor de uitgaven ook verantwoordelijk is voor de inkomsten. De deelstaten moeten ook de bevoegdheid krijgen voor kortingen op de vennootschapsbelasting.

De sociale zekerheid moet een sterke Vlaamse pijler krijgen

Bij de eerstvolgende grondwetswijziging moeten de voorwaarden gecreŽerd worden om het zwaartepunt bij institutionele hervormingen bij de deelstaten te leggen

CD&V wil dat Vlaanderen een herkenbare stem in Europa krijgt in alle
Europese instellingen voor bevoegdheden die het als deelstaat heeft.

 

Zie ook:


Persbericht CD&V senaatsfractie 21-03-2002: "Heronderhandeling spoorbeleid breekpunt volgende coalitiedeelname"

16-07-2001NMBS: Vlaanderen verliest

Dringend: overheveling van de gezondheidszorg naar Vlaanderen

09-07-2001Lambermont: Vlaanderen vertrekt fout

18-10-2000Staatshervorming:de belovende macht baart een muis

11-09-2000 Staatshervorming:Een lange termijn visie, een kwestie van keuzes maken.