TREUREN OM ANTWERPEN

  “De overheid moet opnieuw een betrouwbare partner worden en dit vereist een nieuwe bestuursstijl en het primeren van inhoud boven persoonlijke machtsspelletjes die mee geleid hebben tot de totale impasse van vandaag.

Het kan niet langer dat politieke verantwoordelijken met elkaar nog via de media communiceren. Zonder discreet overleg en wederzijds respect en vertrouwen zijn geen oplossingen mogelijk”. Zo betoogde CD&V-fractieleider Eric Van Rompuy in het Vlaams Parlement, op 19 maart jl. 

Dit is in eerste instantie noodzakelijk in Antwerpen, nadat gebleken is dat enkele topambtenaren en politici schromelijk foutief gehandeld hebben. Daaropvolgend werden door de liberalen en socialisten partijpolitieke spelletjes gespeeld, die niet het belang van Antwerpen voor ogen hadden, maar enkel het eigen partijbelang. Alsof de Antwerpenaar dat niet zou inzien!

  Ik wil fier zijn op Antwerpen. De haven is van levensbelang voor heel Vlaanderen. De historische en culturele rijkdom van Antwerpen is immens. De Antwerpse mode is stilaan een referentie, naast Parijs en Milaan. Antwerpen heeft als stad zovele kansen en troeven!

  CD&V is beschikbaar om te zoeken naar echte oplossingen die in de eerste plaats moeten komen vanuit Antwerpen,  maar waarbij de Vlaamse regering ondersteuning moet bieden. Een ondersteuning, niet via een bevoogdende regeringscommissaris maar door facilitaire ondersteuning bij onder meer de reorganisatie van de administratie, de financiële transparantie en controle en aanpassingen aan het toekomstige gemeentedecreet, waarbij meer rekening wordt gehouden met de specificiteit van de grootsteden. Mogelijke fraude en misbruiken moeten tot op het bot worden uitgespit en de Vlaamse regering moet onderzoeken hoe ze zo accuraat als mogelijk hierbij bijstand kan verlenen.

  En dat de heren in Antwerpen opnieuw gaan samenzitten, en zoeken naar een oplossing op korte termijn in functie van het algemeen belang!